Gjuha e programimit të Leda-s

(Original Source: http://web.engr.oregonstate.edu/~budd/leda.html)

Leda është një gjuhë programimi shumëparadigm. Ideja e një gjuhe shumëparadigmike është të sigurojë një kornizë në të cilën programuesit mund të punojnë në një shumëllojshmëri stilesh, duke ndërthurur lirisht konstruktet nga paradigma të ndryshme. Teknikat e mbështetura nga Leda përfshijnë programimin e paanshëm, qasjen e orientuar në objekte, programimin logjik dhe programimin funksional.

Një përshkrim i plotë i Ledës mund të gjendet në librin Multiparadigm Programming in Leda, botuar nga Addison-Wesley 1995. Për fat të keq, libri tani është jashtë shtypit, megjithatë kapitujt e mostrës nga ky libër janë në dispozicion në internet; këto përfshijnë një hyrje në gjuhën Leda dhe një përshkrim formal të gramatikës së Leda.