Çfarë është një Netizen?

E pra, kjo është një pyetje shumë e mirë. Në kryerjen e hulumtimeve on-line për të përcaktuar përdorimet e njerëzve për Net në fillim të viteve 1990, u bëra shumë i entuziazmuar nga perspektivat e këtij institucioni të ri social. Në përgjigje të emocioneve të tjera që kishin (dhe që unë gjithashtu e kisha), mendova se njerëzit për të cilët po shkruaja ishin qytetarë të Rrjetit. Ndonjëherë njerëzit në Net do të thërrisnin përdoruesit e Net, një net.citizen (lexoni qytetarët neto) pasi që grupet e lajmeve fillimisht ishin net.x, ku x ishte subjekti dhe kjo u përdor në përshkrimin e entiteteve neto. Kjo ide kam ndryshuar në Qytetarin Net Net, i cili më tej çoi në Netizen.
Këtu janë disa mendime më shumë për Netizens. Gjithashtu, një fjalim që dhashë në Japoni rreth origjinës së Netizen, dhe një faqe info për listën e Mailing Listës së Shoqatës Netizens.

Ata që janë të interesuar në leximin e rezultateve të hulumtimit tim mund të tërheqin letrën time “Net dhe Netizens: Ndikimi Rrjeti ka në Jetën e Popullit” nga:

Shikoni faqen Netizens Cyberstop, Netizens Netbook dhe Issue Netizen të Buletinit të Kompjuterëve Amatorë për më shumë informacion dhe mendime rreth konceptit të një qytetari Net.
E-mail Jay Hauben në hauben@columbia.edu nëse keni ndonjë mendim apo shqetësim rreth këtij koncepti dhe ju falënderoj për leximin! 🙂

Kthehu tek Cyberstop Netizens, ose webfaqja e listës së Mailing Listës së Shoqatës Netizens.

 

ORIGINAL SOURCE: http://www.columbia.edu/~hauben/text/WhatIsNetizen.html